Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ekim sonu itibarıyla 2022 sonuna kıyasla yüzde 14,5 artarak 170,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,5 artışla 65,7 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 9,5 artarak 59,2 milyar dolara yükseldi.

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 sonuna göre yüzde 13,3 artarak 32,7 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 5,4 artarak 92,2 milyar dolar oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN PAYI YÜZDE 59,4

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 50,8’i dolar, yüzde 23,1’i avro, yüzde 9,7’si TL ve yüzde 16,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 219,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16,3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,8, Merkez Bankası’nın yüzde 20,8, özel sektörün ise yüzde 59,4 paya sahip olduğu görüldü.

Gram altın değer kazanmaya devam ediyor! Gram altın değer kazanmaya devam ediyor!

Kaynak: AA