Yerel seçimlerin sonucunda 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 32.244 mahalle ve 18.264 köy muhtarlığı için yeni temsilciler belirlendi. Bu yeni dönemde görev yapacak olan belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiklik göstermektedir. Memur maaş zamlarına bağlı olarak her 6 ayda bir güncellenen bu maaşlar, brüt maaş üzerinden hesaplanmakta ve ilk olarak sosyal sigorta primi kesilmektedir.

Belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre şu şekildedir:

Gram altın yükselişte! Gram altın bugün ne kadar oldu? Gram altın yükselişte! Gram altın bugün ne kadar oldu?
 • 2 milyon nüfusun üzerinde: 176.735 TL
 • 1-2 milyon nüfus arasında: 144.300 TL
 • 500.001-1 milyon nüfus arasında: 119.670 TL
 • 250.001-500.000 nüfus arasında: 104.453 TL
 • 100.001-250.000 nüfus arasında: 89.235 TL
 • 50.001-100.000 nüfus arasında: 77.822 TL
 • 10.001-50.000 nüfus arasında: 62.605 TL
 • 10.000'e kadar nüfus: 54.996 TL
 • 50.001'den az nüfusa sahip il merkezi belediyeler: 77.822 TL

Belediye başkan vekillerinin maaşları ise belediye başkanının aylık ödeneğinin gün hesabı üzerinden belirlenmektedir. Belediye meclis üyelerine her toplantı için huzur hakkı ödenmekte olup, bu tutar brüt maaşın günlük tutarının 3'te 1'ini geçmemektedir.

Belediye encümeni başkan ve üyelerinin maaşları da nüfusa yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir:

 • Nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde: 2.663 TL
 • Nüfusu 10.001-50.000 arasında olan belediyelerde: 3.424 TL
 • Nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde: 4.565 TL
 • Nüfusu 200.001'in üzerinde olan belediyelerde: 5.707 TL

Muhtarların ve emekli muhtarların maaşları da göstergeye göre belirlenmektedir. Ancak, bu maaşlar net asgari ücretin altında kalırsa net asgari ücrete tamamlanmaktadır. Bu yılın ilk yarısında muhtarların gösterge karşılığı aylıkları 11.223 TL olup, bu tutar net asgari ücrete tamamlanarak ödenmektedir.

Emekli muhtarlar, emekli aylıkları kesilmeksizin çalışabilmekte ve sosyal sigorta primleri İçişleri Bakanlığı tarafından yatırılmaktadır. Ayrıca, muhtarlık süreleri 4/b statüsünde değerlendirilmekte ve emekliliklerine sayılmaktadır.

Belediye başkanlarının emekli statüsüne bağlı olarak sosyal sigorta primleri, seçildikten sonra 4/c statüsü üzerinden yatırılmaktadır. Bu durumda, seçimle göreve gelen başkanların emekli aylıkları kesilmemekte ve devlet memurlarına sağlanan bazı haklardan da yararlanılmaktadır.