İşçilerin brüt ücretlerinden yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası işçi primi kesildikten sonra kalan tutar vergi matrahını oluşturuyor. Prim kesintisi sonrası kalan tutardan, o ayki kümülatif vergi matrahına karşılık gelen oranda vergi kesiliyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre ücretle çalışanlar için 2024 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri şöyle:

110.000 TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15,

110.000 TL – 230.000 TL arası kazançlarda yüzde 20,

230.000 TL – 870.000 TL arası kazançlarda yüzde 27,

870.000 TL – 3.000.000 TL arası kazançlarda yüzde 35,

3.000.000 TL üzeri kazançlarda yüzde 40.

Gayrimenkul satışlarında beyan süreci başladı: 5 yıldan önceki satışlar vergilendirilecek! Gayrimenkul satışlarında beyan süreci başladı: 5 yıldan önceki satışlar vergilendirilecek!

Asgari ücretin 2 katı tutarında gelir elde eden işçilerin brüt ücreti 2023 yılının ilk yarısında 20.016 TL, ikinci yarısında ise 26.829 TL oldu. Bu düzeyde ücret alan kişiler 2023 yılında ilk 4 ay boyunca aylık 2.552 TL gelir vergisi ödediler. Mayıs ayının ilk haftasında ikinci gelir vergisi dilimine girdiler. Aylık vergi tutarı temmuz ve ağustos aylarında 4.561 TL’ye ulaştı. Eylül ayında ise 3. vergi dilimine girdiler ve aylık vergileri 6.157 TL’ye yükseldi. Vergi dilimi yükseldikçe ellerine geçen net ücret azaldı. Toplam 50.506 TL gelir vergisi ödediler.

2024 yılında ise asgari ücretin 2 katı tutarında gelir elde eden işçilerin brüt ücreti 40.005 TL olacak. Bu düzeyde ücret alan işçiler ocak, şubat ve mart aylarında 5.101 TL gelir vergisi ödeyecekler. Geçen yıldan bir ay önce, yani nisan ayının ilk haftasında ikinci vergi dilimine girecekler ve aylık vergileri 7.391 TL’ye çıkacak. Üçüncü vergi dilimine ise geçen yıldan iki ay önce, yani temmuz ayının ilk haftasında girecekler. Aylık vergileri 9.978 liraya çıkacak. Ödeyecekleri yıllık vergi tutarı geçen yıla göre 38.068 TL artarak 88.574 TL’ye yükselecek.

EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİNİN VERGİSİ 98 BİN TL

En düşük kamu işçisinin ikramiye dahil brüt ücreti 2023’ün ilk yarısında 28.517 TL, ikinci yarısında ise 32.794 TL oldu. En düşük ücretli kamu işçileri 2023 yılında mart ayının son haftasında ikinci vergi dilimine, temmuz ayında da üçüncü vergi dilimine girdiler. Yılın 6 ayı üçüncü vergi diliminde yer aldılar. Ocak ayında 3.636 TL ile başlayan aylık vergileri ikinci vergi diliminde 4.848 TL’ye, üçüncü vergi diliminde ise 7.526 TL’ye yükseldi. Yıllık olarak da toplam 70.425 TL gelir vergisi ödediler.

Kamu işçilerinin en düşük brüt ücreti bu yılın ilk yarısında 43.475 TL olacak. Bu düzeyde ücret alan işçiler mart ayının son haftasında ikinci vergi dilimine, temmuz ayında da üçüncü vergi dilimine girecekler. Aylık vergi tutarları birinci vergi diliminde 5.543 TL, ikinci vergi diliminde 7.391 TL, üçüncü vergi diliminde ise 9.978 TL olacak. Ödeyecekleri yıllık vergi tutarı geçen yıla göre 27.705 TL artarak 98.130 TL olacak.

TÜRK-İŞ’TEN VERGİDE ADALET KAMPANYASI

Ücretle çalışanlardan alınan verginin azaltılması için işçi ve işveren sendikaları olarak TİSK, TÜRK – İŞ, HAK-İŞ ve DİSK sürekli çağrıda bulunuyor.

TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hafta sonunda TİSK’in düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu’ndaki konuşmasında, “Benim bir yılda iki maaşımı vergiden dolayı alıyorlar” diye yakındı.

HAK – İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da aynı toplantıdaki konuşmasında, adil, hakkaniyetli, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınan bir sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi.

TÜRK – İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop – İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar ise toplu iş sözleşmelerinde ne kadar yüksek oranda artış elde etseler de adaletsiz vergi düzeninin kazanımları alıp götürdüğünü vurguladı. Alemdar, 2003 yılında vergi matrahı asgari ücretin 16.34 katı iken bugün bu oranın 4.95’e düştüğünü ifade etti.

TÜRK – İŞ vergi adaletsizliği sorununa dikkati çekmek için Türkiye çapında farkındalık oluşturacak. Bu amaçla TÜRK – İŞ’e bağlı sendikalara ait tüm binalar vergi adaleti isteyen posterlerle kaplanacak, açıklamalar yapılacak.