TÜRK-İŞ tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak ayında açlık sınırı 15 bin TL, yoksulluk sınırı ise 49 bin TL'yi aştı. Bu rakamlar, gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu harcamaların toplam maliyetini ifade ediyor.

Otomatik fatura ödemelerinde yüksek faiz riski: 500 TL'ye kadar ek ödeme tehlikesi! Otomatik fatura ödemelerinde yüksek faiz riski: 500 TL'ye kadar ek ödeme tehlikesi!

Açlık sınırı, sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı olarak belirlenirken, yoksulluk sınırı ise gıda harcaması ile birlikte diğer temel ihtiyaçların toplam maliyetini içeriyor. Yapılan hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15.048,89 TL, yoksulluk sınırı ise 49.019,19 TL olarak belirlendi.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyetindeki artış da dikkat çekiyor; bu maliyet, aylık 19.630,40 TL'ye yükseldi. TÜRK-İŞ'in verilerine göre gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, ailelerin bütçelerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında artış gösterdi.

Ayrıca, son on iki ayda yaşanan değişim oranı yüzde 69,76 olarak belirlenirken, on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 79,44 olarak hesaplandı. Bu veriler, ekonomik zorlukların sürdüğü bir dönemde ailelerin mali durumlarını gösteren önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.