İçişleri Bakanlığı'nın raporuna göre AFAD ve benzeri kuruluşlar eleştirildi. AFAD yetersiz görüldü.

Bütçe raporuna dönüştü

 İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, 2022 yılı bütçe raporunu görüştü.

AFAD yetersiz kaldı

8 ay yürüyemedi, sağlığına kavuşunca engellileri unutmadı 8 ay yürüyemedi, sağlığına kavuşunca engellileri unutmadı

Raporda, afet güvenliği kültürünün kamu yönetiminde tam olarak yerleşmediği belirtildi, ayrıca AFAD gibi kuruluşlar da eleştirildi. Bu kuruluşların yetersiz olduğu açıklandı. 

Raporda, "merkez, taşra ve bağlı kuruluşlar arasında görev, yetki ve sorumluluk tanımları konusunda netlik bulunmadığı" belirtilerek; kuruluşların görevlerinde, sorumluluklarında tam olarak netlik olmadığı belirtildi.