23 Eylül 2012 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasındaki dönemde Anayasa Mahkemesi'ne toplamda 551,156 bireysel başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme, bu başvuruların 422,016'sını karara bağlayarak, başvuruları karara bağlama oranını yüzde 76.6 olarak kaydetti.

67 maddelik yargı paketi geliyor 67 maddelik yargı paketi geliyor

AYM'ye devam eden dosya sayısı 129,140 olarak kaydedildi.

Yıllara göre bakıldığında, en fazla başvuru 2022 yılında, yani 109,779 başvuru ile gerçekleşti. 2023'ün ilk dokuz ayında 80,218 başvuru yapıldı. Bu da son iki yılda toplam başvuru sayısının 200 bine ulaştığı anlamına gelmektedir.

Sonuçlandırılan başvurulardan 335,414'ünde başvurunun kabul edilemez olduğu kararı verildi. 70,364 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiği belirlendi ve 1,225 başvuruda hak ihlali olmadığı sonucuna varıldı. AYM, 1,570 başvuruda diğer gerekçelerle, 13,443 başvuruda ise idari ret kararı aldı.

AYM, toplamda 71,484 başvuruda bir veya birden fazla hak ihlali tespit etti. Bu ihlallerin 56,443'ü makul sürede yargılanma hakkını, 3,566'sı adil yargılanma hakkını, 3,519'u ifade özgürlüğünün ihlalini, ve 3,508'i mülkiyet hakkının ihlalini temsil etmektedir. Ayrıca, diğer ihlal kararları da kayda geçirildi.