BDDK tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, mevduat ve katılım fonlarına ilişkin kabul, çekilme ve zamanaşımı süreçleri üzerinde önemli değişikliklere gidildi. Yönetmelik, mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklarla ilgili usul ve esasları düzenleyerek sektöre yeni bir perspektif kazandırdı.

Bu düzenlemeye göre, kredili hesap limitlerinin azaltılması durumunda hesap sahipleri bilgilendirilecek. Ayrıca, yenilenen hesaplar, bu düzenleme kapsamında hesap açılışı olarak kabul edilmeyecek. BDDK, bu adımlarıyla hesap sahiplerinin haklarını koruma amacını güçlendirmiş oldu.

Ev sahiplerini ilgilendiren önemli duyuru: Beyanname vermeyenler ceza alacak! Ev sahiplerini ilgilendiren önemli duyuru: Beyanname vermeyenler ceza alacak!

Yönetmelikte yapılan diğer bir önemli değişiklik de, "mevduat ve fon kabulü" başlıklı 4. madde ile "katılım fonlarına ilişkin genel koşullar" başlıklı 6. maddede yer alan "kâr ve zarara" ifadelerinin "kâra" şeklinde değiştirilmesi oldu. Bu değişiklik, sektördeki finansal işlemleri daha şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, kâr zarar ortaklığı sözleşmesi ve yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olarak açılan katılma hesaplarının işletilmesinde, her sözleşme türünün kendi altında ayrı havuzlar oluşturulabilecek ve bu havuzlar kendi içinde birleştirilebilecek. Bu düzenleme, katılım fonu hesaplarını daha etkili bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.

Katılım fonu hesaplarına ilişkin olarak, hesap sahibinin talep hakkı ve katılım bankasının ödeme yükümlülüğü de yönetmelikte belirtilen koşullara göre düzenlendi. Özellikle özel cari hesaplarda yatırılan tutar ile katılma hesaplarında vade sonunda geçerli birim hesap değeri arasındaki ilişki, bu düzenlemeyle netleştirildi. Ayrıca, yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesaplarında birim hesap değerinin, yatırılan tutar ve tahmini kâr toplamı ile sınırlı olması öngörülüyor.

Bu kapsamlı düzenlemeler, banka müşterileri için daha güvenli ve şeffaf bir finansal deneyim sunmayı hedefleyerek sektördeki dinamikleri şekillendiriyor.