1 Ocak 2024'te başlayan yeni düzenleme ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, sözleşmelerini teminat olarak kullanarak bankalardan uygun faiz ve şartlarda kredi alabilecekler. Bu uygulama, Mart 2023'te yapılan bir düzenlemeyle başladı.

Bakan Şimşek'ten müjde: Türkiye üretim alanında güçlü adımlarla 2024'e başladı! Bakan Şimşek'ten müjde: Türkiye üretim alanında güçlü adımlarla 2024'e başladı!

BES katılımcıları, devlet katkısı hariç birikimlerinin bir kısmını veya tamamını bankaya devredebilecekler. Kredi talep eden katılımcı, bankaya başvuracak ve banka, talep edilen kredi için alacağın devrine konu olabilecek yeterli tutarın olup olmadığını ya da katılımcının devredilebilir toplam tutarını Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) soracak.

EGM, kredinin tahsisi için gerekli veri ve bilgileri bankaya iletecek. Katılımcı, krediyi kullandığında, bankaya devredilecek tutar emeklilik şirketi tarafından alacağın devri fonunda yatırıma yönlendirilecek.

Ödemelerle ilgili olarak, katılımcı borcun iki taksiti üst üste ödemezse, banka katılımcıya 30 gün süre verecek. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa banka, alacağın devri fonundan kalan borç tutarını alacak. Katılımcının vefat etmesi durumunda, banka kalan kredi borç tutarını emeklilik şirketinden talep edecek ve kalan borç tutarı alacağın devri fonundan bankaya ödenecek.

Tek bir bankadan kullanılacak kredi için BES sözleşmesi teminat gösterilebileceği gibi birden çok BES sözleşmesi de bankaya teminat olarak gösterilebilecek. Ancak, işveren grup emeklilik sözleşmeleri bankaya devredilemeyecek. Kredi kullanmak için BES sözleşmesi teminat gösterildiğinde, BES sözleşmesi iptal edilemeyecek veya birikim başka bir BES şirketine aktarılamayacak.