Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde yürütülen çalışmalar, sadece haftalık çalışma süresini değil, aynı zamanda meslek gruplarına göre özelleştirilmiş düzenlemeleri de kapsıyor. Bu kapsamda, genel tatil ücretleri ve esnek çalışma gibi konularda da yenilikler öngörülüyor.

Mevcut İş Kanunu'nun 63. maddesi gereğince haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olarak belirlenmiş durumda ancak günlük çalışma süresi 11 saati aşamıyor. Yeni düzenleme ile haftalık çalışma süresinin 40 saate indirilmesi planlanıyor ve meslek gruplarına göre çalışma saatleri yeniden gözden geçirilecek. Bu adımların amacı, dağınık mevzuatı bir araya getirerek çalışanların haklarını güçlendirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmektir.

Dolar değerindeki yükseliş devam ediyor Dolar değerindeki yükseliş devam ediyor

Ayrıca, yeni düzenlemeyle birlikte çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konularda İş Kanunu'nda değerlendirmeler yapılacak ve yeni hak kategorileri geliştirilecek, mevcut haklar ise korunacak. İşçileri doğrudan etkileyen bu düzenleme, iş dünyasında önemli değişikliklere neden olabilir.

Günlük çalışma süresi ile ilgili mevcut yasal düzenlemelerin korunması da önem taşıyor. Örneğin, 4 saatten kısa işlerde en az 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar süreli işlerde en az yarım saat, 7,5 saatten fazla süreli işlerde ise en az 1 saat ara dinlenmesi sağlanacak. Bu ara dinlenmeleri işçilerin dinlenmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması için önemli bir süreç olup, yasal olarak işçinin bu süre içinde çalışması yasaklanmıştır.