Ek MTV iptal edilecek mi? Gözler o tarihte! Ek MTV iptal edilecek mi? Gözler o tarihte!

Anayasa Mahkemesi'nin 5 Nisan 2023 tarihinde alınan kararına göre, pandemi döneminde maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle kesilen para cezalarına yapılan itirazlar sonuçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadar geçen dönemde tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi.

Kesilen para cezalarının iadesi için 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruların Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre değerlendirileceği ve iade edileceği belirtildi.

Başvuruların nereye yapılacağı da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde açıklandı. Başvuru dilekçesi doldurulduktan sonra, idari yaptırım karar tutanağı ile ödeme belgesinin birer örneği dilekçeye eklenerek, ödemenin yapıldığı idari birime başvurulabileceği ifade edildi. Ödemelerin vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/PTT'ye yapılmış olması halinde başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi www.gib.gov.tr üzerinden de yapılabileceği belirtildi.

Karar sonucunda, pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemelerin iade edileceği belirtildi. Toplamda 321 bin 380 kişiye yapılan iade tutarının 309 milyon lirayı bulacağı ifade edildi.