Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre 2024 yılı merkezi yönetim bütçesinde giderler 11.09 trilyon lira, gelirler 8.44 trilyon lira olacak.

Yılmaz düzenlediği basın toplantısında, "(Bütçe) her alanda inşa, ihya ve Türkiye'nin büyümesini önceleyen kalemleri içermektedir... Bu dönemde temel önceliğimiz depremle yıkılan şehirlerimizi daha iyi şekilde yeniden ayağa kaldırmak, geleceğe dönük afet risklerini azaltmaktır" dedi.

Bütçede depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve deprem bölgesindeki vatandaşlar için 1.028 trilyon lira kaynak ayrıldı. Yılmaz bu tutarın GSYH'ye oranının %2.5 olduğunu söyledi.

Yılmaz maliye politikasını deprem ve afet harcamalarını yaparken yapısal bir bozulmaya yol açmayacak ve bütçe disiplinini koruyacak bir yaklaşım içerisinde uyguladıklarını da söyledi.

Yılmaz bütçe sunumunda, "Temel önceliğimiz mali disiplini esas alan, maliye ve para politikaları koordinasyonunu güçlendiren bir anlayış içerisinde makro finansal ve fiyat istikrarını sağlama hedefine katkıda bulunmak" dedi ve tek haneli enflasyon seviyelerine kalıcı şekilde ulaşıncaya kadar politikalarını sürdüreceklerini söyledi.

"Gerçekçi ve ayakları yere basan" politikalarla hayat pahalılığı sorunun da üstesinden geleceklerini belirten Yılmaz, "Bütçemiz; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen, bütüncül ve kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımına sahiptir" dedi.

Yatırımlara 1.59 trilyon TL ayrıldı

"2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1.593 trilyon liraya yükseltiyoruz" diyen Yılmaz bu tutarın 2024 yılı bütçesinin %14.4'üne denk geldiğini söyledi.

Yükseköğretim dahil ettiğimizde eğitim bütçesinin 2024 yılında 1.62 trilyon liraya yükseltildiğini belirten Yılmaz, "Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,6 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz" dedi.

Aralık ayı kira artış tavanı belli oldu Aralık ayı kira artış tavanı belli oldu

Yılmaz, savunma ve güvenlik sektörü için 2024 yılında 1.14 trilyon lira ödenek tahsis edildiğini söyledi. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 2024 yılı bütçesinde 508.6 milyar lira kaynak öngörüyoruz" dedi.

Bütçede 2024 gelir vergisi 1.19 trilyon lira, kurumlar vergisi 1.28 trilyon lira, KDV 2.5 trilyon lira, ÖTV 1.4 trilyon lira öngörüldü.