Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor. İşte işçileri ilgilendiren bir haber daha geldi. O da yol ve yemekle ilgili yargıtayın verdiği yeni kararla ilgili bir husus. İşte o hususun açıklamaları...

İşçi bir elektrik dağıtım şirketinde çalışıyordu ve işten çıkarıldıktan sonra  İş Mahkemesi’ne gitti.  Davacı işçi; davalı şirket tarafından 200 TL yol, 300 TL yemek yardımı yapılacağı söylendi; fakat buna  rağmen bu şekilde bir ödeme yapılmadığını öne sürdü.

İşçilere nakdi yemek yardımı yapıldığının ve servis tahsis edilmesi için de alt işveren şirketlere ödeme yapılmış olduğunu belirtti, ayrıca kendisine yol ve yemek ücreti adı altında bir ödeme yapılmadığını ileri sürdü.  yemek ve yol ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı şirket avukatı ise yol ve yemek ücreti taleplerinin yasadan veya sözleşmesinden kaynaklı olmadığını iler sürdü ve  firmanın bu durumdan sorumlu olduğunu savunarak davanın reddini istedi.

Sigara fiyatlarına büyük zam geldi! İşte güncel sigara fiyatları... Sigara fiyatlarına büyük zam geldi! İşte güncel sigara fiyatları...

Davanın kısmen kabulüne karar verildi

Davacının emsal yol ve yemek maliyetleri dikkate alındı ve hazırlanan bilirkişi raporunda hesaplanan miktarda yol ve yemek yardımı alacağına hak kazandı bu  gerekçeyle  davanın kısmen kabulüne karar verildi.

İstinafa götürdü

Davalı, kararı istinafa götürdü. Davalı, avukatı şartname ve sözleşmelerde yemek ve yol ücreti ödeneceğine dair yasal dayanak bulunmadığını, hükme esas alınan bilirkişi raporunda tatiller, bayramlar ve izinlerin hesaplamadan dışlandığını, ıslaha karşı zaman aşımı def’nin dikkate alınmadığını, davacının alacaklarından sorumluluklarının bulunmadığını belirtti İş Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesini talep etti.

İtirazları reddetti

Mahkeme  itirazları reddetti. Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda; "Dava konusu yol ve yemek ücreti alacaklarının hesabında, davacının fiilen çalıştığı günlerin dikkate alınması gerektiği gözetilmeden aylık otuz gün üzerinden (izin, rapor günleri ve hafta tatilleri dış olmaksızın) hesaplama yapıldı ve itibar edilerek hüküm kurulması da hatalı olduğundan bozmayı gerektirmiştir. BAM kararının ortadan kaldırılmasına oy birliği ile hükmedildi" denilerek; hesaplama yapılarak; hüküm kurulmasının hatalı olmasından dolayı bozmayı gerektireceğini dile getirdi. Ayrıca; hafta tatilleri ve izin rapor dışta tutuldu.