13 Eylül 2018'de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararıyla Türkiye'de yabancı para birimiyle sözleşme yapmak yasaklansa da halen bu yasakla çelişen sözleşmelerin varlığı devam ediyor ve anlaşmazlık durumunda taraflar mahkemeye başvurduklarında sorunlar ortaya çıkabiliyor.

ÖZELLİKLE KİRA SÖZLEŞMELERİNE DİKKKAT

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Umut Yeniocak, bu konuda önemli uyarılarda bulunarak, yasak kapsamına giren sözleşmelerin anlaşmazlık durumunda Türk Lirasına çevrilebileceğine dikkat çekti. Ancak, uygulamada yaşanan belirsizlikler ve Yargıtay'ın kararlarına göre, özellikle kira sözleşmelerinde tarafların durumlarının değişebileceği bir süreç olduğunu ifade etti.

Gram altın değer kazanmaya devam ediyor! Gram altın değer kazanmaya devam ediyor!

İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin, yasakla çelişen dövizle belirlenen kira bedellerinin mahkeme tarafından TL'ye çevrilebileceği yönündeki kararlarına değinen Prof. Dr. Yeniocak, bu durumun alacaklıyı birden borçlu konumuna düşürebileceğine vurgu yaptı. Ancak, yasağa aykırılığın yaptırımının genel olarak idari para cezası olduğunu belirtti ve mahkemelerin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlik olduğunu dile getirdi.

ANAYASA VE KANUNA AYKIRI

Dövizle yapılan kira sözleşmelerinin mahkeme tarafından TL'ye çevrileceği tarih konusunda ise Yargıtay'ın açıklama yapmadığını ifade eden Prof. Dr. Yeniocak, bu durumun Anayasa ve Kanuna aykırı olduğu görüşünü savundu. Eylül 2018'den sonraki yasağa aykırı dövizle kira sözleşmelerinin TL'ye çevrileceği tarih konusunda ise Yargıtay'ın bir kararına atıfta bulundu. Buna göre, sözleşme tarihi itibariyle TL üzerinden yeni bir belirleme yapılabileceği belirtildi.

ALACAKLI BORÇLU DURUMUNA DÜŞEBİLİYOR

Bu durum, özellikle kira sözleşmelerinde tarafların anlaşmazlığa düşmesi halinde mahkemelerin bu sözleşmeleri TL üzerinden değerlendirebileceği ve alacaklıyı borçlu konumuna düşürebileceği bir sürecin başlamış olabileceğini gösteriyor. Yargıtay'ın bu yönde kararlar verdiği ve yasağa aykırı olan dövizle yapılan sözleşmelerin mahkeme tarafından yeniden değerlendirilebileceği bir dönemde, bu konuda dikkatli olmak ve hukuki süreçleri yakından takip etmek önem arz ediyor.

Kaynak: MilliGazete