Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emekli maaşları, memur emeklileriyle eşitlenerek yüzde 42'den yüzde 49'a yükseltilme kararı resmiyet kazanmış oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7.500” ibaresi “10.000” şeklinde değiştirildi. Bu değişiklikle birlikte, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmiş oldu.

Ayrıca, Resmi Gazete kararlarında 5510 sayılı ilgili kanunda yapılan bu değişikliğin yanı sıra geçici madde eklemesi de yer aldı. Eklenen geçiçi maddeye göre, "2024 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2024 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %49,25 oranında artırılır" ifadeleri yer aldı.

Kredi kartı kullanımına yönelik yeni tedbirler: Limitler düşüyor! Kredi kartı kullanımına yönelik yeni tedbirler: Limitler düşüyor!

Bu kapsamda, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine; 2024 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile 2024 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının bu Kanunun 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelerine göre 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2024 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %49,25 oranında artırılacağı belirtildi.