SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetimleri, temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 zamlı aldılar.Ağustos ayına ait maaşları da önümüzdeki günlerde hesaplarına yatacak.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; Zam oranı açıklanır açıklanmaz dul ve yetimlerin zamlı maaş listesini yayınlamıştık. Ancak o günden bu yana özellikle dul ve yetim aylığı alan okuyuculardan çokça soru geliyor. Kimileri eksik maaş aldığını, kimileri yeni zam oranının yansımadığını söylüyor. Kimileri de en düşük aylık konusunda sorular soruyor. Hepsine açıklık getireyim. SGK, 4/A ve 4/B kapsamında gelir ve aylıkların alt sınırını belirledi ve bunu da bir yazı ile duyurdu.

Aynı yazıda ölen sigortalıların hak sahiplerinin Temmuz 2023’teki maaş artış oranlarına da detaylı yer verdi. Buna göre temmuz ayından aralık sonuna kadar maaşlar yüzde 25 oranında artırılacak.

EN DÜŞÜK AYLIK 7 BİN 323 TL

Dul ve yetim aylığı alanların, aylığın oranına göre en düşük alacakları tutarlar ortaya çıktı. Dikkat edilmesi gereken, emekli maaşının bağlandığı ve sigortalının vefat ettiği tarihe göre hak sahiplerinin, yani dul yetimlerin alacağı ölüm aylığı tutarı da değişiyor.

Taban aylıklarda en düşük alınacak maaş belirlenen dört tarihe göre farklılık gösteriyor. Buna göre en düşük ölüm aylığı bu yılın ocak ayında 5 bin 858 liradan, 7 bin 323 liraya çıktı. Tabi, hisse oranına göre alınacak ölüm aylığı da değişiyor.

EKİM 2008 TARİHİ KRİTİK

Bunlardan birincisi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun uygulamaya girdiği tarih ki, bu da Ekim 2008. Bu tarihten önce malullük ve emekli aylığı alan sigortalıların, 10 Ekim 2008’den sonra vefat etmesi halinde hisse oranına göre hak sahiplerine ödenecek en düşük aylık farklı. 10 Ekim 2008’den sonra çalışırken ölen ya da bu tarihten sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanıp da ölen sigortalıların hak sahiplerinin alacağı taban aylıklar yine hisse oranına göre farklılaşıyor. 10 Ekim 2008’den sonra çalışırken ölen ya da bu tarihten sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanıp da ölen sigortalıların hak sahiplerinin alacağı taban aylıklar yine hisse oranına göre farklılaşıyor.

1 Ocak 2000 tarihinde sigortalı olup da 10 Ekim 2008 tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerinin alacağı en düşük aylık 4.695 liradan az olamayacak. Özetleyecek olursam, geçmişte sosyal güvenlik alanında yapılan; 2000 ve 2008 tarihlerindeki reformlar önemli. Bu reformlara göre aylık bağlama oranları da değiştiğinden, dul ve yetimlerin alacağı ölüm aylıkları da farklılaşıyor. Tabloda, ölen sigortalının sigortalı olduğu tarihe, ölüm tarihine göre hak sahiplerinin hisse oranları çerçevesinde temmuz ayında alacakları en düşük ölüm aylıkları yer alıyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocuklar için oluşturulan fon sayesinde, hayatlarına devam edenlerin ekonomik olarak mağdur olmamaları sağlanır.

Araç muayenelerinde yeni dönem! Araç muayenelerinde yeni dönem!

Kadın ya da erkek eşlerden bir vefat ettiği zaman dul maaşından diğeri yararlanabilir. Aynı şekilde çocuklarda da yetim maaşı verilirken cinsiyet gözetilmez.

Halk arasındaki diğer adı ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanır. Bu aylık kadın ya da erkek fark etmeden hak sahiplerine verilmektedir.

Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı denir. Dul maaşı için Medeni kanunlarına uygun evlilik bağının olması gerekmektedir. Çocuklarına bağlanan aylığa ise yetim aylığı. Yetim maaşında da kız ya da erkek çocuk fark etmezken cinsiyet ayırımı maaşları alacakları süreleri etkilemektedir.

Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler.

25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.