Gayrimenkul sahipleri için kira geliri beyannamesi verme süresi hızla yaklaşıyor. GİB'in resmi açıklamasına göre, geçen yıl konut veya iş yerlerinden kira geliri elde eden herkesin beyanname verme yükümlülüğü bulunuyor. GİB internet sitesinde yapılan duyuruda, 2023 yılına ilişkin kira geliri beyannamelerinin 5 Nisan Cuma günü akşamına kadar elektronik ortamda veya vergi dairelerine elden teslim edilebileceği belirtiliyor.

Açıklamada ayrıca, 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2024'e kadar verilmesi gereken 2023 yılı "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameleri için son tarihin 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar uzatıldığı da vurgulanıyor. Ayrıca, 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin son tesliminin de yine 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gerekiyor.

Süt fiyatlarından sonra peynir ve diğer süt ürünlerine zam geliyor! Süt fiyatlarından sonra peynir ve diğer süt ürünlerine zam geliyor!

Gerçek kişilerin bir önceki yıl kazandığı ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri gibi kazançlar için de yine 1 Nisan'a kadar gelir vergisi beyannamesi doldurulması gerekiyor. Ayrıca, elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin ve "Elektronik Defter Beraatlarının da 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar yüklenmesi zorunlu.

Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebilirler. "gib.gov.tr" adresinden 7 gün 24 saat erişilebilen sistem sayesinde işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Son olarak, yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin iki eşit taksitte de ödenebileceği unutulmamalıdır. Bu önemli tarihi hatırlatma ile ev sahipleri ve diğer mükellefler, 5 Nisan'a kadar gerekli beyannamelerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamalıdır.