Beyanname verme süreci 1 Mart'ta başlıyor ve kiracıların dikkat etmesi gereken önemli bir süreç haline geliyor. Ancak, kira gelir beyannamesi vermek için belirli kriterler bulunuyor. Örneğin, 2023 yılı için kira geliri 21 bin lirayı; 2024 yılı için ise 33 bin lirayı aştığı durumlarda beyanname verilmesi gerekiyor. 21 bin lira altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeye zorunlu değiller.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde kullanılan yöntemler arasında götürü gider ve gerçek gider yöntemleri bulunuyor. Götürü gider yönteminde, belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indiriliyor. Gerçek gider yöntemi tercih edildiğinde ise Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderlerin kira gelirinden düşülmesi mümkün oluyor.

Kendi konutlarını kiraya verenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise gerçek gider yöntemini seçmeleri durumunda kendi oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilecekleri. Ancak, beyanname sürecini atlamak veya eksik beyan etmek cezai yaptırımlara neden olabilir.

Altının kilogram fiyatı yükselişte: Yatırımcıların dikkatini çekiyor Altının kilogram fiyatı yükselişte: Yatırımcıların dikkatini çekiyor

Beyanname verme süreci için son tarih 1 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında ve mükellefler beyannameyi ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesine teslim etmeliler. Bu süreçte gerekli beyannameyi zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmek, hem yasal yükümlülükleri yerine getirmek hem de olası cezai durumların önüne geçmek adına son derece önemli.