Gayrimenkullerin gerçek değerinin belirlenmesi, tapu işlemlerinin şeffaflığını ve güvenilirliğini artıracak. Ayrıca, devlete vergi kaybının önlenmesine de yardımcı olacak.

Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi, tapu, kadastro, mimari projeler, imar hakları gibi her türlü bilginin ve fiyat-değer verilerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulacak. Bu sayede, taşınmazın değerine etki eden tüm değişkenler dikkate alınarak, gerçekçi bir değerleme yapılması mümkün olacak.

Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi'nin kurulmasıyla birlikte elde edilecek faydalar şunlar:

- Gayrimenkul değer değişimlerinin takibi

- Tapu işlemlerinde gerçekleşen fiyatın kaydedilmesi

- Emlak piyasasında spekülatif amaçlı fiyat artışlarının engellenmesi

- Toplulaştırma, kamulaştırma vb. uygulamalar ile mahkemeler için düzenlenen bilirkişi raporlarına altlık oluşturulması

- Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım-satım değerinin belirlenmesi

- Gayrimenkul vergilendirme sisteminde tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınmasının sağlanması

- Yatırımcılar için yer seçim analizlerine katkı

Türkiye'de et ve tavuk tüketimi AB ülkelerinin gerisinde! Türkiye'de et ve tavuk tüketimi AB ülkelerinin gerisinde!

Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi'nin 2024 yılı içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemenin, gayrimenkul piyasasının daha sağlıklı ve şeffaf bir şekilde işlemesine katkı sağlaması bekleniyor.

Düzenlemenin konut fiyatlarındaki artışları da kontrol altına almaya yardımcı olacağı düşünülüyor.