Mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler, yasal olarak "gayrimenkul sermaye iradı" olarak adlandırılır ve kira geliri olarak vergilendirilir. Ancak kira geliri gibi gelirlerini beyan etmeyen vergi mükellefleri, vergi dairelerince çeşitli yaptırımlara maruz kalabilirler.

Kira geliri beyannamesi vermeyenlerin başına gelebilecekler konusunda vergi uzmanları uyarıyor. Öncelikle, beyanname verme süresini kaçıran kişilere vergi idaresi tarafından kendiliğinden beyanname verme hakkı tanınır. Ancak bu hak kullanılmazsa, vergi idaresi geliri takdir komisyonuna sevk eder ve vergiyi gıyabınızda hesaplar. Bu durumda, genel indirim ve istisnalar dikkate alınmaz, bu da normal süresinde beyan edilseydi çıkacak vergiden daha yüksek bir vergi ödenmesi anlamına gelir.

Süt fiyatlarından sonra peynir ve diğer süt ürünlerine zam geliyor! Süt fiyatlarından sonra peynir ve diğer süt ürünlerine zam geliyor!

Ayrıca, vergi ziyaı cezası da söz konusu olabilir. Vergi Usul Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre, kayba uğratılan verginin bir katı kadar vergi ziyaı cezası kesilir. Bu ceza, kanuni süresi geçtikten sonra verilen beyannameler için alınacak bir kat vergi ziyaı cezasının yarısı şeklinde hesaplanır.

Gecikme zammı da unutulmamalıdır. Süresi içinde ödenmeyen amme alacaklarına yasal sürenin son gününden itibaren aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanır. Bu zammın tutarı herhangi bir indirime tabi değildir.

Son olarak, borcunu ödemeyen kişiler hakkında haciz işlemi uygulanabilir. Ödeme emrini alan borçlu, borcunu ödemez veya dava etmezse, mal bildiriminde bulunması gerekmektedir. Ödeme emrine ilişkin yasal sürecin tamamlanmasının ardından haciz işlemi başlatılabilir.