1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek doğalgaz zammı: Yüzde 25 artış bekleniyor 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek doğalgaz zammı: Yüzde 25 artış bekleniyor

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeni beyan dönemi, 5 yıldan önce gerçekleştirilen gayrimenkul satışları için önemli bir değişiklik getiriyor. Bu dönemde, elde edilen kazançlar "değer artışı kazancı" kapsamında vergilendirilecek.

Örnek vermek gerekirse, 21 Ekim 2022 tarihinde 900 bin liraya alınan bir gayrimenkul, 13 Temmuz 2023 tarihinde 2 milyon liraya satıldığında, alış tarihinden itibaren 5 tam yıl geçmeden yapılan satışlar vergilendirilecek. Bu durumda elde edilen 1 milyon 100 bin liralık kazanç vergiye tabi olacak.

TİCARİ FAALİYET Mİ, DEĞER ARTIŞI KAZANCI MI?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın broşüründe belirtildiğine göre, gayrimenkul alım-satım işlemlerinin ticari faaliyet veya değer artışı kazancı olarak sınıflandırılması önem taşıyor. Eğer gayrimenkul işleri bir meslek olarak yürütülüyorsa veya bir yıl içinde birden fazla satış gerçekleştiriliyorsa, elde edilen kazanç ticari kazanç olarak değerlendirilir ve ticari kazanç vergisi oranlarına tabi tutulur.

Ancak, gayrimenkul alım-satımı ticari kazanç hükümleri dışında kalıyorsa, elde edilen kazanç "değer artışı kazancı" olarak vergilendirilir. Bu durumda, kazanç satış bedeline göre belirlenen değer artışı kazancı üzerinden vergilendirilir.

BEŞ YILLIK SÜRE NASIL HESAPLANIR?

Beş yıllık süre, gayrimenkulün edinildiği tarihten itibaren başlar. Bu süre hesaplanırken takvim günleri esas alınır ve miras yoluyla edinilen gayrimenkuller için 5 yıllık süre uygulanmaz.

KONUT MİRAS OLARAK KALMIŞSA

Örneğin, bir mükellef 16 Ağustos 2020 tarihinde miras yoluyla intikal eden bir apartman dairesini 21 Kasım 2023 tarihinde satarsa, bu durumda satışa konu apartman dairesinin miras yoluyla edinilmiş olması nedeniyle elde edilen gelir değer artışı kazancı olarak vergilendirilmez.