Tüik’in verilerine göre gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan “GİNİ” katsayısı yükseldi. Peki, Gini katsayısı nedir? Gini katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer alır.  Gini katsayısı 0’a yaklaştıkça gelir dağılımı eşitliğini, 1’e yaklaştığında ise gelir dağılımı eşitsizliğini belirtmektedir. Türkiye’nin ise 2022 yılında 0,412 olan Gini katsayısı 2023 yılında artış göstererek 0,438’e yükselmiştir. Gelir dağılımı eşitsizliği söz konusu olduğunda karşımıza çıkabilecek sorunlar nelerdir?

**Yüksek gelir eşitsizliği bireylerin sosyal sınıflar arasında rahat hareket edebilmelerini engeller, daha düşük gelirli bireylerin ekonomik olarak yükselmesi ise biraz daha güç olacaktır.

**Düşük gelirli aileler, çocukları için iyi bir eğitim sağlama konusunda sınırlı imkânlara sahip olur, bu durum yetenekli bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmeden körelmelerine neden olur.

**Sağlık konusunda ise düşük gelirli bireylerin sağlık imkânlarına erişimi kısıtlı olmaktadır,  Bu durum ise toplum genelinde ciddi bir sağlık durumu ile karşı karşıya kalmamızı sağlar. Ülkemizin ekonomik gelişmesine de etki eden gelir dağılımı eşitsizliği, ülkenin tüketim alışkanlıklarını dahi değiştirebilir. Daha fazla tüketim harcaması için daha geniş bir gelir tabanına sahip olmak kaçınılmazdır.

**Düşük gelirli bireylerin sosyal güvenlik sistemlerinden yeterli derecede faydalanamamaları halinde bir asayiş sorunu ortaya çıkabilir.

**Toplumun farklı kesimleri arasında bir ayrıştırma sağlayıp, dayanışma gücünü ortadan kaldırabilir.

Yukarıda belirttiğimiz tüm olumsuz nedenler karşısında adaletsiz etkilerin azaltılması için sosyal politikalar, vergi -maliye sistemlerinde daha akılcı yolların izlenmesi ve yüksek enflasyonun bir an evvel ciddi bir düşüş grafiğine girmesi ile beraber sosyal devlet olma yolunda ilerleyeceğimize inanmaktayım. Ülkemizin daha iyi bir düzeyde olması için toplum içerisinde olan gelir dağılımı büyük bir önem arz etmektedir. Gelir adaletsizliği ülkeler arasında gelişmişlik düzeyi kıstası bakımından da önemli bir kriterdir. Enflasyonist ortam toplumun düşük gelirli kesimine daha da çok etki ederek zarar vermektedir.  Sosyal Devlet olmanın en önemli gereği ise devletin gelirlerinin dağılımında eşitliği sağlamaya yönelik politikalar geliştirmektir. Güncel durumda en tepede yer alan %10 ‘luk kesimin, toplum gelirinin %60 ‘dan fazlasına sahip olması bile daha ülkece aşılması gereken çok fazla engebelerin olduğunu bizlere hatırlatıyor.

Haftaya Görüşmek Üzere…