Tapu işlemlerinde son zamanlarda yapılan önemli değişiklikler ile, kardeşler arasında miras kalan taşınmazların devri için noter işlemi yapılmasına gerek kalmadı. Bu değişiklik, vatandaşların tapu işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmelerini sağlıyor.

Önceki dönemlerde, hisseli tapuların devri için kardeşler arasında noter tasdikli bir sözleşme yapılması zorunluydu. Fakat son düzenleme ile birlikte kardeşler arasında miras kalan taşınmazların devri için noter koşulu ortadan kalktı. Bunun yerine, kardeşlerin yazılı bir sözleşme imzalaması ve bu sözleşme sırasında tüm hissedarların bulunması yeterli olacak.

Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak bir karar vermesi ve tapu işlemlerinde yer alması gerekiyor. Taraflar, isterlerse tapu devir işlemlerini yapmak için avukatlarına yetki verebilirler.

Hisseli tapu alımında ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tam ve doğru bir şekilde yapılmalı, satışa sunulan taşınmazın net ve kesin sınırları belirlenmeli ve parseller belirlenmelidir.

Hisseli tapu satış işlemlerinde kesinlikle istenen noter koşulu, devir işlemlerinin konusu olan tarafların kardeş olması durumunda istenmeyecek. Tarafların, aynı anne ve babadan olmaları halinde miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme imzalamaları yeterli olacak.

Bu yeni uygulama, özellikle aile büyüklerinden miras kalan tapuların kardeşler arasında paylaştırılmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Miras payının devri için artık kardeşlerin noter giderlerinden kurtulması mümkün olacak.

Ancak, aynı anne ve babadan olan kardeşlerin miras kalan evin devri için yazılı bir sözleşme imzalamaları yeterli olacak. Bu düzenleme, hisseli tapu devir işlemlerini noter koşulu olmadan yapma imkanı vermekle birlikte, tapu işlemlerinde tüm hissedarların işlem anında hazır olmasını zorunlu kılacak.

Vergi borcu olan ev sahiplerine 4 ayrı cezai işlem uygulanacak Vergi borcu olan ev sahiplerine 4 ayrı cezai işlem uygulanacak

Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak bir karar vermesi ve tapu işlemlerinde yer alması gerekiyor. Ancak, aynı anne ve babadan olan kardeşlerin miras kalan evin devri için yazılı bir sözleşme imzalamaları yeterli olacak.