Artan döviz kuru ve yüksek enflasyon  ile başlayan  konut fiyatları artış hızının karşısında konut kira bedellerinin cüzi bir miktarda kalması, ev sahipleri ile kiracıların limoni olan  arasını iyice açtı.

Kira bedellerinin çok cüzi bir miktarda kalmasından dolayı bazen haklı bazen haksız olarak  kalıcı bir çözüm bulmaya çalışan ev sahipleri ve  geçimini zor sağlayan, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası daha da fazlalaşan konut krizi nedeniyle barınma ihtiyacını sağlayamayacağını, sağlayacak ise de yüksek bir bedel ödemesi gerektiğini gören kiracılar arasında suların pek kolay durulacağı görünmüyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Türk Borçlar Kanuna eklenen bir madde ile konut kira sözleşmelerinde yıllık artış oranı azami olarak %25 belirlenmişti. 1 Temmuz itibariyle süresi dolan bu  sınırın, bu yıl tekrardan 1 yıl uzatılarak 2 Temmuz 2024‘e kadar uzatılması kararlaştırıldı.  Ev sahiplerinin  üzerinden yapılan bu fedakârlık düzenlemesi  ev sahipleri ve kiracılar arasında olan uyuşmazlıkları daha da alevlendirmişti. Bu durum neticesinde  Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen davalarda hedef süre uygulamasının dışına çıkıldığı, yargılamanın sonuca kavuşturmasından çok süreci uzattığı görüldü.

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda, dosya yoğunluğundan kaynaklı uzayan yargılama süreci için çözüm olarak  kira uyuşmazlıklarında da  zorunlu arabuluculuk kavramı üzerinde duruldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un detaylarını açıklamış olduğu zorunlu arabuluculuk dönemi, 1 Eylül’den itibaren ev sahibi ve kiracı arasında olan uyuşmazlıklarda zorunlu hale geldi.  Önceden doğrudan mahkemeye başvurulması halinde  yargılaması başlayan dosyalarda, 1 Eylül’den itibaren arabuluculuk kurumuna  başvurulmaması durumunda dosyanın usulden ret edilmesi ile karşılanacak.

Zorunlu arabuluculuk, mahkemelerin yükünü hafifletmekte bir fayda sağlayabilir fakat kira artışının önüne geçilmesinde öncelikle enflasyonun rasyonel ekonomik adımlarla azaltılması, konut arzının arttırılması bunun  beraberinde kira fiyatların öncelikle sabitlenip sonra düşürülmesi konusu  herkes için ortak bir paydadır bu durumun biraz zaman alacağı konusunda ise vatandaşlarımızın fikirleri ortaktır.

Arabuluculuk kavramı iş ve ticari uyuşmazlıklarda zorunlu hale geldiği günden bu yana  istatistiksel olarak iyi bir çözüm başarısı sağlamıştır. Kira uyuşmazlıklarında da  arabuluculuk kurumunun başarılı olması, taraflara  hem maddi hem de zaman bakımından  kazanımlar sağlayacaktır.

En geç üç hafta içerisinde sonuçlanacağı hedeflenen arabuluculuk sürecinin hızlı çözüm sağlayacağı  fakat bu süreçte bir avukat aracılığıyla hukuki yardımın alınması gerektiğini belirtmeden geçmeyelim.

Haftaya görüşmek üzere...