Dik duramıyorsanız dikkat Dik duramıyorsanız dikkat

INVAMED NOD Valvülatöm Katateri, yenilikçi geometrisi ile otomatik kendi kendine boyutlandırma ve hedef bölgeye merkezleme sağlarken cerrahlar için kullanıcı dostu, hastalar için ise yüksek güvenlik ve konfor sunmakta.

Venöz kapakçıklar, vücuttaki toplardamarlarda bulunan küçük kapakçıklar olup kanın toplardamarlarda geriye doğru akmasını önlemek için tasarlanmış kapakçıklardır. Kanın kalbe doğru akması için basınç oluşturan kalp kasları ise kanı toplardamarlarda yukarı doğru hareket ettirir; venöz kapakçıklar da yer çekimi nedeniyle kanın aşağı doğru akmasını önler.

INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen NOD valvülotom katater cihazı ise vasküler prosedürler sırasında venöz kapakçıkları kesmek için geliştirildi. Bu prosedürler ile yapılan cerrahi yöntemler sayesinde bacaklara kan akımı sağlanarak tıkalı arterlerin fonksiyonlarının yeniden kazandırılması sağlanabilecek.

Tam veya tıkanmış atardamarın kan akışını sağlamak için cerrahlar tarafından toplar damarlardan grefter alınarak temel bir bypass operasyonu gerçekleştirme imkanı oluşturulsa da bacak venleri bir dizi kapakçık içerdiğinden tıkalı bacak venleri için doğrudan graft olarak kullanılamaz. Bu kapakçıkların çıkarılmasıyla arteriyel kan, tıkalı artere bypass yoluyla kan akışı fonksiyonunu kazandırmakta. Valvülotomi adı verilen kapakçıkların kesilmesi işlemi sırasında venöz kapakların yok edilmesi için ucunda girintili bir kesme bıçağı bulunan uzun esnek kataterler kullanılır. Katater venin distal (alt) ucundan girilerek proksimal (üst) uca yönlendirilir ve sonra geri çekilir. Geri çekme sırasında venöz kapakçıklar yok edilir.

INVAMED’den yapılan açıklama ile NOD valvülotom katateri; venöz kapakçıkların endovasküler yöntemle kolaylıkla kesilmesini sağlanmakta ve işlem sırasında özel tasarımı sayesinde endotele zarar vermeden, yara nekrozunu azaltarak, daha hızlı bir iyileşme süreci oluşturulmakta. Yenilikçi geometrisi ile otomatik kendi kendine boyutlandırma ve hedef bölgeye merkezleme sağlarken cerrahlar için kullanıcı dostu, hastalar için ise yüksek güvenlik ve konfor sunmakta