İSG Sektörü, işyerlerindeki işçilerin sağlığı ve güvenliği için hayati önem taşıyan 6331 sayılı yasanın ertelenme kararıyla endişeli. TİGEP Genel Sekreteri Mehmet Erdem Tokuş, sektörün taleplerini ve endişelerini açıkladı.

Tokuş, iş güvenliği, işçilerin sağlığı ve güvenliği için son derece önemli olduğunu belirterek, “ Bu nedenle, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğüne ilişkin, 28 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan yasa değişikliği ile devam eden erteleme süresinin sonuna yaklaşıldığı şu günlerde, yeni bir erteleme kararı verilmesi noktasında endişeler artıyor. Kanunun yeniden ertelenmesi, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin bir üst sınıfa bakma izni alması için verilen sürenin de ertelenmesi anlamına geliyor. Bu durum, işyerlerindeki işçilerin sağlığı ve güvenliği için yapılan çalışmaların aksamasına neden olacak. İş güvenliği uzmanları, işyerlerindeki riskleri belirleyerek, alınacak önlemleri önerirler. İşyerlerinin denetlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için yapılan çalışmaların aksaması, işçilerin sağlığını tehlikeye atacaktır” dedi

Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdiyse kamelyalar sular altında kaldı Afrika çöllerini aratmıyordu, şimdiyse kamelyalar sular altında kaldı

“Verilen sürenin de uzatılması gerekiyor”

Tokuş, iş güvenliği uzmanlarının bir üst sınıfa bakma izni alması için verilen sürenin uzatılması gerektiğini ifade ederek, “ İSG profesyonelleri olarak, işyerlerindeki işçilerin sağlığı ve güvenliği için çalışıyoruz. Kanunun tamamının yürürlüğe girmesi için verilen sürenin artık ertelenmemesi gerekiyor. İşyerlerindeki riskleri belirleyerek, alınacak önlemleri öneriyoruz. Öte taraftan, sahada aktif görev alacak yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı bulunmadığı için iş güvenliği uzmanlarının bir üst sınıfa bakma izni alması için verilen sürenin de uzatılması gerekiyor. Ayrıca, iş güvenliği uzmanı sayısının artırılması da önemlidir” diye konuştu.

Yasanın yeniden ertelenmesi, sektörde oluşan bu şuurlanmanın geriye gitmesine neden olabileceğine değinen Tokuş, ilgili kamu otoritesinin İSG alanındaki yaklaşımları ve faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu konuda daha duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdi. Tokuş ayrıca, filmi geriye sardığımızda, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünün 2024 yılına kadar ertelenmesinin, özellikle küçük işletmeler için İSG kültürüne entegrasyon noktasında iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Ancak bu sürecin sadece bir erteleme olarak kalmaması ve iş güvenliği konusunda daha ciddi adımların atılması gerektiğini ifade etti. Tokuş, ilgili kamu otoritelerinin sektörün taleplerine kulak vermesi gerektiğini ve iş güvenliği konusunda atılacak adımların sektördeki tüm işletmeleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

İş güvenliği konusunun sadece yasal bir yükümlülük olmadığını ve işletmelerin bu konuda sorumluluk sahibi olmaları gerektiğini belirten Tokuş, “İş güvenliği konusuna yeterli önemin verilmemesinin, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi sonuçlar doğurabileceğini, ayrıca işletmeler için de “önlemenin ödemekten daha ucuz olduğunu” hatırlatıyor ve tüm işletmeleri bu konuda daha duyarlı olmaya çağırıyorum” şeklinde konuştu.