Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre kamu alacaklarında uygulanan faiz oranı arttırıldı.

İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Fiyatlar çakıldı İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Fiyatlar çakıldı

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve bu alacakların takibinden kaynaklanan masrafları ile kamu hizmetinin sunumundan kaynaklanan diğer alacakları kapsayan 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde değişikliğe gidildi.

Şuanda kamu alacaklarına yönelik uygulanan yüzde 2,5'luk faiz oranı yayımlanan karar ile birlikte yüzde 3,5'e yükseltildi

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan  'Tahsilat Genel Tebliği' kapsamında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesince, yıllık yüzde 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı da yıllık yüzde 36'ya yükseltildiği açıklandı