Bu teklif, Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geldikten sonra komisyon görüşmelerine tabi tutulacak.

Gram altın yükselişte! Gram altın bugün ne kadar oldu? Gram altın yükselişte! Gram altın bugün ne kadar oldu?

ENERJİ VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Genel Kurulu ayrıca enerji ve turizm alanlarında önemli düzenlemeler içeren iki kanun teklifini ele alacak. Maden Kanunu'nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile, yerli üretim ve ithal edilen doğal gazın sıvılaştırılarak LNG olarak pazarlanmasına yönelik düzenlemeler yer alacak. Ayrıca, enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Turist Rehberliği ve Seyahat Acentaları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre ise, turist rehberliği mesleğine giriş şartlarında değişiklikler öngörülüyor. Yabancı dil yeterlilik belgesi şartını yerine getiremeyenlerin, Türkçe turist rehberi olabilmeleri için diğer kabul şartlarını sağlamaları gerekecek. Ayrıca, turizm alanında lisans mezunu olanların turist rehberliği eğitimi almalarına gerek olmayacak.

Seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Seyahat acentelerinin müşterilerini bilgileri dışında alışveriş için yönlendirmeleri durumunda belgelerinin iptal edilmesi ve belirli bir süre seyahat acenteliği yapamamaları öngörülüyor. Bu düzenlemelerin sektördeki etkileri ve uygulanabilirliği detaylı bir şekilde tartışılacak.