Bu hafta başlayacak olan Genel Kurul, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendirecek. Teklife göre, yerli üretim ve çeşitli kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak LNG olarak dünya piyasalarına sunulabilecek.

Enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenecek. Bu destek, projelerin bedelinin en fazla yüzde 30'unu kapsayacak şekilde belirlendi.

Yine kanun teklifi kapsamında, içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile belirli kıyı ve sahil bölgeleri haricindeki denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen bölgelerinde, imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Olağanüstü hallerde elektrik kesintilerini önlemek adına alınacak tedbirler de kanun teklifinde yer alıyor. Elektrik hizmetlerinin sürekliliği için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

Meclis, 8. Yargı Paketiyle tatil öncesi son mesaisine başlıyor! Meclis, 8. Yargı Paketiyle tatil öncesi son mesaisine başlıyor!

Meclis'in diğer gündem maddelerine de göz atacak olursak; Milli Savunma Komisyonu sözcü seçimi için toplanacak, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda "Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları ve Akraba Topluluklarının Maruz Kaldığı Ayrımcılıklar" konusunda önemli bir sunum gerçekleşecek. Ayrıca, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon'da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun "2023 Yılı Yıllık Raporu" ele alınacak.

Hafta boyunca Salı ve Çarşamba günleri, Meclis'te grupları bulunan siyasi partilerin düzenleyeceği grup toplantıları da önemli gelişmeleri beraberinde getirecek.