Ocak 2024'te Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya kıyasla 20,6 puan düşüşle 140,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, endeks üzerindeki etkiler incelendiğinde, iş durumu, son üç aydaki hizmet talebi ve gelecek üç aydaki hizmet talebi beklentisi gibi anket sorularına ait yayılma endekslerinin tamamının Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni azalış yönünde etkilediği görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlenmektedir. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıfladığı görülmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir miktar zayıfladığı gözlenmektedir.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı gözlenmektedir.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin güçlendiği görülmektedir. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin, hem AB içindeki hem de AB dışındaki yurt dışı piyasalarda zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise, AB içindeki yurt dışı piyasalarda birmiktar güçlendiği, AB dışındaki yurt dışı piyasalarda ise aynı kaldığı gözlenmektedir.

Gram altın değer kazanmaya devam ediyor! Gram altın değer kazanmaya devam ediyor!

2024 yılı Ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)', '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' ve '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde sırasıyla 21,4, 2,1 ve 32,3 puanlık azalış olduğu gözlenmektedir."