Son dönemlerde miras anlaşmazlıklarının sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Enflasyondaki artışlar ve taşınmaz mal fiyatlarındaki yükseliş, bu anlaşmazlıkları daha da karmaşık hale getiriyor. Bu durumu çözümlemek amacıyla gerekli adımlar atıldı.

Yeni düzenleme, mirasın eşit bir şekilde paylaşılmasını sağlamanın yanı sıra, özellikle bakımı üstlenen çocuklara daha fazla miras bırakılmasını engellemeyi amaçlıyor. Artık sıkça karşılaşılan durumlardan biri olan ebeveynlerin, kendileriyle yaşayan ve bakımlarını üstlenen çocuklarına diğerlerinden daha fazla miras bırakması önlenecek. Türk Medeni Kanunu'na göre, ebeveynler mülklerini istedikleri çocuklarına devredebilirler. Ancak, vefat sonrasında miras, evlatlar arasında adil bir şekilde paylaşılmalıdır.

EŞİT PAYLAŞIM OLMADIĞINDA HAK ARANABİLECEK

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte miras hukukunda önemli bir değişikliğe gidildi. Artık ebeveynlerin mal dağılımında eşit bir pay yapmadığı durumlarda, çocuklar haklarını arayabilecekler.

Önceden vefa öncesi bir çocuğa devredilen mülkler bile vefat sonrasında yeniden paylaşılabilir. Bir kardeş, ebeveynini ikna ederek mülkleri üzerine geçirse bile, diğer kardeşler dava açarak haklarını arayabilirler. Bu tür davalarda zamanaşımı uygulanmayacak ve haksızlık olduğu düşünülen durumlarda asliye hukuk mahkemelerine başvurulabilecek.

Altın ticaretinde yeni dönem başlıyor Altın ticaretinde yeni dönem başlıyor

Yeni düzenlemenin öne çıkan bazı noktaları şunlardır:

  • Ebeveynler, mülklerini istedikleri çocuklarına devredebilirler.
  • Vefat sonrasında miras, evlatlar arasında adil bir şekilde paylaşılmalıdır.
  • Geçmişte bir çocuğa devredilen mülkler bile vefat sonrasında yeniden paylaşılabilir.
  • Bir kardeş, ebeveynini ikna ederek mülkleri üzerine geçirse bile, diğer kardeşler dava açarak haklarını arayabilirler.
  • Bu tür davalar için zamanaşımı uygulanmayacak.

Bu düzenleme, miras anlaşmazlıklarını azaltmayı ve kardeşler arasında daha adil bir miras dağılımı sağlamayı amaçlamaktadır.