Yayımlanan bu plan, obezitenin yanı sıra toplumun genel sağlığını iyileştirmeyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Stratejik planın odak noktalarından biri, özellikle çocuklar ve yetişkinler arasında obezitenin azaltılması. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre, obezitenin yaygınlığının azaltılması için toplumsal bilinçlendirme faaliyetleri planlanıyor. Çocuklarda ve gençlerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi için eğitim programları ve kampanyalar düzenlenecek.

Ayrıca, yüksek şeker ve tuz içeren ürünlerin reklamlarına yönelik düzenlemeler de plan kapsamında yer alıyor. Gıda etiketlerinin anlaşılabilirliğinin artırılması ve sağlıklı besin tercihlerinin teşvik edilmesi için yeni mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

Bakanlık, aynı zamanda toplumun sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi Araştırması'na dayanarak, sağlık bilgisine erişimde ve doğru sağlık kararlarının alınmasında toplumun bilinç düzeyinin artırılması amaçlanıyor.

Bağımlılıkla mücadelede de önemli adımlar atılacak. Tütün bağımlılığına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve bağımlılık yapıcı maddelerin zararları konusunda farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması planlanıyor. Ayrıca, bölgesel risk haritaları oluşturularak bağımlılıkla mücadelede daha etkili stratejiler belirlenecek.

Bakan Koca: MHRS randevularına düzenleme geliyor Bakan Koca: MHRS randevularına düzenleme geliyor

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması da stratejik planın önemli hedeflerinden biri. Aile hekimliği birimlerinin sayısının artırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması planlanıyor. MHRS randevu sisteminin daha etkin bir şekilde kullanılmasıyla hasta muayene oranlarının artırılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, teknolojiye dayalı yenilikçi çözümlerle sağlık sektörünü güçlendirmeyi hedefliyor. Yerli ve milli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve akılcı ilaç kullanımının teşvik edilmesi stratejik planın önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

Tüm bu adımlarla, Sağlık Bakanlığı obezite gibi önemli bir sağlık sorununa karşı etkili bir mücadele stratejisi izlemeyi ve toplumun genel sağlığını iyileştirmeyi amaçlıyor.