Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay vermesi üzerine   TBMM’ye sunulan 12. Kalkınma Planı'nda sistem değişiyor. Getirilmesi planlanan yeni sistemde sosyal hizmetler sosyal yardımlar ve yoksullukla mücadele konularını da içeriyor. Yeni sistemle birlikte rehabilitasyon ve psikososyal destek gibi hizmetlere kolayca erişebilmesi, sosyal yardımların etkinliğinin artırılması ve aile içinde yoksulluğun bütün boyutlarıyla mücadele edilmesi planlanıyor.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) aracılığıyla sosyal hizmet ve yardım programlarının etkinliği artırılacak. Aile destek paketleri arttırılacak  evde bakım teşvik edilecek bakım ücretleri tahsis edilecek Sosyal hizmetlere ilişkin standartlar belirlenecek ve etkin izleme, değerlendirme ve denetleme mekanizması kurulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan TÜFE verilerine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan TÜFE verilerine ilişkin açıklama

Sosyal yardım sistemi gözden geçirilecek, iş gücüne katılımı engellemeyecek şekilde, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak.Sosyal yardım-istihdam bağlantısı güçlendirilecek. Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı kurulacak. Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik iş arama desteği gibi uygulamalar yaygınlaştırılacak.