Dünyaca ünlü astronotlar Türkiye'ye geliyor! Dünyaca ünlü astronotlar Türkiye'ye geliyor!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) düzenlemesinin iptali yönündeki başvurusunu karara bağladı.

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi, HAGB düzenlemesinin Anayasa'nın 17. Maddesi'ne aykırı olduğunu belirterek, başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, HAGB uygulamasının mağdurlar açısından yeterli giderim sağlamadığı ve suçluların cezadan muaf tutulmasına yol açtığı iddiaları yer alıyordu.

AYM, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin başvurusunu kabul etti ve yapılan gerekçeli değerlendirmeler sonucunda HAGB düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti. Kararın, 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

HAGB düzenlemesi, suçlu olarak hükmedilen kişilerin hükmün açıklanmasının geri bırakılması suretiyle belirli koşullar altında ceza almaktan kurtulmalarına imkan sağlayan bir düzenlemeydi.