İnsanlığın varoluşundan beri doğa ile insan arasında bir denge mevcuttur. Tıpkı zincirin halkaları gibi birbirinden ayrı olmayan bu düzende hep bir etkileşim hali mevcuttur. İnsanlığın ilk dönemlerinde doğanın biz insanlar üzerinde olan etkisi daha fazla iken bugün bu etkinin tam tersi grafiği ile karşılaşmaktayız. Çevresel sorunların tek insanlar üzerinde etkisini göstermediğini, bu durumun yeryüzünde bulunan her canlı için kötü bir yaşam sunduğu bir gerçektir. Hukuk öğrenimimizde kıymetli öğretmenlerimiz aracılığıyla bize hukuk nedir diye anlatıldığında: birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleri ile olan ilişkileri kavramı ele alınır, hukukun adalete hizmet etme sıfatına haiz olduğu belirtilirdi. Bütün bu anlatılanlar ışığında ise çevresel adalet kavramının önemini, bu kavramın insanların maddi doğa ile olan ilişkilerinde de bir terazi olduğunu belirtmeliyiz. Çevresel adalet: sanayileşme ve kalkınma sürecinde ortaya çıkan, çevresel sorunların yol açtığı küresel eşitsizliklerin kaynağına ve bunların çözümü konularına ağırlık veren bir yaklaşımdır. Bu konu gereği her bireyin kendi haklarına sahip çıkması, başkalarının haklarına ve çevrenin sağladığı koşullara  da saygılı olması  gerekmektedir. Hayatın doğal akışında duyduğumuz fakat uygulanmasına ne denli yardımcı olduğumuzun tartışmalı olduğu bir diğer önemli husus ise sürdürülebilir çevre konusudur. Bu durumun gelecek nesillerin sahip olacağı mevcut çevre koşullarını iyileştirmemize yardım edeceği hususu konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması karşı eylemlerin alınması elzemdir. Sürdürülebilir çevre konusunu ele alacak olursak, doğal ortam kullanımıyla insan faaliyetleri arasında ki dengeyi koruyarak, gelecek nesillerinde bu kaynaklardan faydalanabilmesini sağlayan bir kavram olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Bugün maruz kaldığımız çevresel problemler, geçmiş zamanlarda atılan yanlış adımların bir karşılığı ve neticesidir. O yüzden aynı hatalara düşmemek için gerekli fedakârlıkları vakit kaybetmeden yerine getirmemiz gerekmektedir.

 Bilindiği üzere Konya ilinde avukatlık mesleğimi sürdürmekteyim, siz değerli okuyucularıma bir süredir çevre konusunda yapmış olduğu çalışmalarını takip ettiğim fakat daha yeni üye olma şansına sahip olduğum  “SÜÇEV- Sürdürülebilir Çevre Derneğinden” bahsetmek istiyorum.

2013 yılında çevreyi korumak, sürdürülebilir kılmak, çevre bilincini arttırarak yeni nesillere temiz bir çevretutum bakış açısı kazandırmak ve mevcut yaşamımızda bulunan çevre sorunlarına etkin çözüm bulabilmek adına, başta Başkan Ahmet Ziya Gündüz, Yönetim kurulu üyesi olan Namık Ceyhan olmak üzere, gönül bağıyla desteğini esirgemeyen üyeler öncülüğünde kurulan SÜÇEV derneğinin çalışmalarını ise takdir etmeden geçmek mümkün değil.

Kurulduğu yıl içerisinde, Konya ilinin çevre sorunlarına ilişkin yöneltilen anket aracılığıyla alınan cevaplar neticesinde yaptığı değerlendirme ile tespit ettikleri 5 önemli  çevre sorunu karşısında vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan  SÜÇEV Derneği, Dünya Çevre Gününde düzenlediği çalıştayda eğitim, hava, su, sanayi, plansız kentleşme ve yeşil alanlar konularında müzakere masaları kurmuş, gün boyu kurulan bu masalarda sorunların  konuşulması ile hem  çözüm yolları aramış, hem çevre duyarlılığı konusuna dikkatleri çekmeyi başarmıştır.

Bu sene ise  “SÜÇEV” yarın başlayacak (21/11/2023 Salı günü) olan  “Sıfır Atık Temalı Çocuk Çevre Çalıştayında”   10 Masa,10 farklı konu, 10 Moderatör ve 4.Sınıf düzeyinde ve farklı okullardan seçilmiş 60 kişilik öğrencilerden oluşan bir kitle ile  “Tespit , Görüşme, Sonuç” aşamalarından oluşan  toplam 3 oturumluk çalıştay gerçekleştirecektir. Bu çalıştay neticesinde öğrenciler çöp/atık ayrımı, çevre tasarruf ve geri kazanım konusunda olan fikirlerini ve sorunları rahatlıkla söyleyip, bu sorun hakkında nasıl bir çözüm bulunabileceği konusunda fikir alışverişi yapacaktır. Çalıştay, öğrencilerin bulduğu çözüm noktasında, istek ve dileklerinin yerine getirilmesi için Cumhurbaşkanına hitaben yazacağı mektup ile sonlandırılacaktır. Sürdürülebilir çevre konusunda ve yeni nesillerin çevre bilincinin oluşturulması hususunda önemli katkılar sunan, sorumluluk alarak bir yol açan SÜÇEV Derneği yönetim kuruluna ve üyelerine buradan sizin nezdinizde teşekkür ediyorum.

Haftaya Görüşmek Üzere…