Geçen yıl Türkiye genelinde gerçekleşen 2 milyon 949 bin 437 adet satış işlemiyle birlikte gayrimenkul alım satımının artmasıyla, vergi yükümlülükleri de önem kazandı. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul alım satım işlemlerinin ticari kazanç hükümleri dışında, değer artışı kazancı hükümleri kapsamında vergilendirildiğini belirtti.

Özelmacıklı, "Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazancı, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleşirse vergilendirilmektedir" dedi. Bu kapsamda, elden çıkarma eylemlerinin satış, devir, temlik, trampa, takas, kamulaştırma gibi işlemleri içerdiğini vurguladı.

Değer artışı kazancının vergilendirilmesinde önemli bir istisna da bulunuyor. Özelmacıklı, "2023 takvim yılı için elde edilen değer artışı kazancının 55 bin TL'si gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. Ancak, bu istisna sınırını aşan tutarlar için 1 Nisan 2024 tarihine kadar gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, hesaplanan gelir vergisinin ilk taksitin ve damga vergisinin 1 Nisan 2024 tarihine kadar ödenmesi gerektiğidir. İkinci taksitin ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Değer artışı kazancı vergisi hesaplaması ve beyannamelerin verilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Hazır Beyan sayfasının kullanılabileceğini hatırlatan Özelmacıklı, gayrimenkul sahiplerinin öncelikle vergilendirilecek kazancı hesaplamaları gerektiğini belirtti.

Özelmacıklı, "Değer artışı kazancı hesaplaması, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli ile, elden çıkarma dolayısıyla yapılan giderler ile ödenen vergi ve harçların düşülmesiyle bulunmaktadır. Elde edilen değer artışı kazancının safi miktarı, 2023 takvim yılı için 55 bin TL'lik istisna sınırını aşması durumunda beyan edilmelidir" şeklinde bilgi verdi.

Özelmacıklı, son olarak, "İvazsız olarak iktisap edilen taşınmazların elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmediğini, ancak belirli durumlarda istisnaların olduğunu" belirtti. Özellikle veraset yolu ile geçen taşınmazların elden çıkarılması ve tapuya tescilden önce sahibi tarafından kullanılan taşınmazların vergilendirilmediğini vurguladı.

Apartmanlarda turizm amaçlı kiralama için yeni dönem Apartmanlarda turizm amaçlı kiralama için yeni dönem

Bu açıklamalarla birlikte, tapu sahiplerinin 1 Nisan tarihine kadar vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi önem arz etmektedir. Değer artışı kazancıyla ilgili detaylı bilgiye ve vergi beyannamesi işlemlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.