Ev sahipleri ve kiracılar arasında oluşan anlaşmazlıklar ile ilgili arabuluculuk sistemine geçiş yapılıyor. Mahkemelerde çözülemeyen davaların ve rekor rakamlara ulaşan dosya sayını aşağıya çekebilmek için yeni sisteme geçiş yapılıyor. 1 Eylül'de arabuluculuk dönemi başlıyor. Arabulucuya gitmeden mahkemeye gidemeyecek olan ev sahibi ve kiracıların yeni düzenlemeye dikkat etmesi gerekiyor

Tapu düzenlemesinde değişiklikler 1 Eylül  2023 tarihinden itibaren yani 2 gün sonra geçerli olacak. Yeni düzenlemede arabuluculuk sisteminin öne çıktığı görülüyor. Yeni düzenlemeyle kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurma şartı aranacak.

Ancak kiralanan taşınmazların İcra ve İflas Kanunu'na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler dava şartı olarak arabuluculuk usulüne tabi olmayacak ve bu kapsamda, icra mahkemesine yapılacak itirazın kaldırılması talepleri ile tahliye talepleri dava şartı olarak arabuluculuğa tabi olmayacak. Ancak anılan usulde sulh hukuk mahkemesinde dava açılması gerektiğinde dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanacak.

Ukrayna tahılını taşıyan gemi İstanbul Boğazı açıklarında Ukrayna tahılını taşıyan gemi İstanbul Boğazı açıklarında

3 AYIN SONUNDA KENDİLİĞİNDEN KALKACAK

Kanunla, taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuk uygulamasına dahil olacak.

Bu kapsamdaki uyuşmazlıklarda, tarafların yazılı olarak kararlaştırması ve arabulucunun bu kararı tutanak altına alması halinde arabulucunun talebiyle, arabuluculuk süreciyle sınırlı olmak ve konulduğu tarihten itibaren 3 ayı geçmemek üzere tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair tapu siciline şerh verilecek. Bu şerh, tarafların anlaşamaması veya tarafların şerhin kaldırılması konusunda anlaşması halinde arabulucunun talebiyle 3 aydan önce kaldırılabilecek. 3 aylık süre sonunda ise kendiliğinden kalkacak.