Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak açıkladı.

Araç muayenelerinde yeni dönem! Araç muayenelerinde yeni dönem!