Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için kura çekimi başladı: İşte detaylar! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için kura çekimi başladı: İşte detaylar!

Yaklaşık 40 maddeden oluşan bu kanun teklifi, yargı sistemindeki işleyişi köklü bir şekilde değiştirmeyi amaçlıyor. Özellikle itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin "iki hafta" olarak belirlenmesiyle, uzun yargılama sürelerine son verilmesi hedefleniyor. Ayrıca, yargılamaların makul sürede sonuçlanmaması durumunda manevi tazminat taleplerini karara bağlamak üzere Tazminat Komisyonu kurulacak.

Yapılan düzenleme ile birlikte, uzun süren yargılamalar sonucunda yaşanan hak ihlallerine hızlı ve etkili bir çözüm yolu sağlanarak mağdurların hak arama süreçleri kolaylaştırılacak. Ayrıca, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanı gibi suçlarla ilgili şirket faaliyetleri durumunda kayyum atanması gerektiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun da bu süreçte görevlendirilebileceği belirtiliyor. Yargı reformu ile adaletin daha hızlı ve etkin bir şekilde işlemesi ve vatandaşların adil bir yargılanma sürecine erişimi güçlendirilmesi amaçlanıyor.