Yerel seçimler, 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi ve 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 50.508 muhtarlık için gerçekleşecek. Ayrıca, belediye meclislerinde görev alacak üyeler de belirlenecek. Yeni seçilen yöneticilerin maaşları ve özlük hakları, kamuoyunun merak ettiği konular arasında.

BELEDİYE BAŞKANLARININ MAAŞLARI NÜFUSA GÖRE BELİRLENİYOR

Önceden, belediye başkanlarının maaşları belirli bir sınırla sınırlandırılmamıştı ve bu durum zaman zaman kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Ancak şimdi, belediye başkanlarının maaşları kanunla düzenleniyor ve görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Bu maaşlar, memur maaş zamlarına bağlı olarak 6 ayda bir artırılıyor.

Nüfusu 2 milyonun üzerinde olan belediyelerde başkanlara 232.280 gösterge üzerinden brüt maaş veriliyor. Ancak bu tutardan öncelikle genel sağlık sigortası (GSS) primi ve maluliyet, yaşlılık, ölüm (MYÖ) sigortası primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor.

Gram altın yükselişte! Gram altın bugün ne kadar oldu? Gram altın yükselişte! Gram altın bugün ne kadar oldu?

BELEDİYE BAŞKANLARININ MAAŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

Yerleşim yerinin nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları şu şekilde belirlenecek:

  • Nüfusu 2.0001'den fazla olan yerlerde: 176.735 TL
  • Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerlerde: 144.300 TL
  • Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerlerde: 119.670 TL
  • Nüfusu 250.001-500.000 arasında olan yerlerde: 104.453 TL
  • Nüfusu 100.001-250.000 arasında olan yerlerde: 89.235 TL
  • Nüfusu 50.001-100.000 arasında olan yerlerde: 77.822 TL
  • Nüfusu 10.001-50.000 arasında olan yerlerde: 62.605 TL
  • Nüfusu 10.000'e kadar olan yerlerde: 54.996 TL

Ayrıca, belediye başkanlarının görevde olmadığı zamanlarda, belediye meclisi üyelerinden biri başkan vekili olarak atanır ve başkan vekiline aylık ödeneği gün hesabı üzerinden verilir.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI

Belediye meclisi üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor. Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere, belediye meclisleri tarafından belirlenir. Hesaplanan brüt tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.

Örneğin, nüfusu 2 milyondan fazla olan belediye meclis üyeliklerinde görev yapanlara toplantı başına günlük 1.944 TL’ye kadar ödenek verilir.

BELEDİYE ENCÜMENİ ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ

Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde 2.663 TL, nüfusu 10.001-50.000 arasında olan belediyelerde 3.424 TL, 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde 4.565 TL ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 5.707 TL tutarında aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir. Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık ödenek tutarı ise 9.130 TL’dir.

MUHTARLARIN MAAŞI VE ÖDENEKLERİ

Köy ve mahalle muhtarlarına bu yılın ilk yarısında aylık 11.223 TL brüt ödenek verilecek. Bu tutardan sadece 84 lira damga vergisi kesilecek. Emekli muhtarlar, emekli aylıkları kesilmeksizin çalışmaya devam edebilecekler. Emekli olmayanlar için ise İçişleri Bakanlığı sosyal güvenlik primlerini yatıracak. Muhtarlık süreleri 4/b statüsünde değerlendirilmek üzere emekliliklerine sayılacak.

SEÇİLMİŞ EMEKLİ BAŞKANLARIN MAKAM TEMSİL TAZMİNATI

Anlaşılan o ki, belediye başkanlarına sağlanan emekli makam, temsil ve görev tazminatı konusunda geçmişte var olan ayrım, 2008'den sonra ilk defa seçilen ve daha önce kamuda çalışmamış olan başkanların tazminattan yararlanamaması şeklindeydi. Ancak geçen yıl çıkarılan bir kanunla bu ayrım sona ermiş görünüyor. Artık, en az iki yıl süreyle belediye başkanlığı yapmış herkes, seçimle gelmiş olsun ya da olmasın, makam, temsil ve görev tazminatından yararlanabiliyor.

Öte yandan, emekli olmuş ancak hala aktif belediye başkanlığı görevini sürdürenlere sadece makam tazminatı ödenecek. Aktif görev sona erdiğinde ise temsil ve görev tazminatları ödenecek.

Bununla birlikte, emekli olduktan sonra kamu kesiminde başka görevlerde bulunan belediye başkanları, bu görevleri sürdürdükleri sürece temsil ve görev tazminatı alamayacaklar gibi görünüyor. Yani, emekli olduktan sonra başka kamu görevlerine atanmış olanlar, bu ek tazminatlardan mahrum kalacaklar.