Tarım sektörüne yarar sağlamak adına harekete geçildi ve  Ulusal Hububat Konseyi, Orman kanunu ve benzeri kanunlarda yapılan değişiklik TBMM'de yasalaştı.

Raporda, konsey yayımlamış olup; tarımda üretim planlamasının yapılması, suyun öneminin vurgulanması, stratejik ürünlerin arz güvenliğinin korunması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gibi adımların tarımı değerli hale getireceği söylendi.

Orman Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapıldı. “Tarımsal üretim planlaması, gıda güvencesi ve gıda güvenliğinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Bakanlıkça belirlenen ürün ve ürün gruplarının üretimine başlanılmadan önce izin alınır. Bakanlık, arz ve talep miktarları ile yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün ve ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirler” hükmü getirilmişti. Bunun uygulanması için sırasıyla uyarıda bulunma, beş yıl süreyle destek programlarından yararlandırmama, idari para cezası gibi tedbirler belirlendi. Bu düzenlemeyle planlı üretime geçilmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, hasat döneminde üreticilerin pazarlama gibi bir sorunla karşı karşıya kalmamalarının sağlanması gerçekleştirildi. İyi bir uygulama olduğu raporda belirtilip değişiklikle ilk defa üretim planlaması ya da planlı üretimin yasal zemininin oluşturulmasının önemi de belirtilmiş oldu.

AFAD’dan şiddetli yağış uyarısı AFAD’dan şiddetli yağış uyarısı