23/09/2012 Tarihinden itibaren tüm yurttaşlarımız, Anayasada güvence altına alınmış temel ve hak özgürlüklerin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabiliyor.

Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruların, 46 Ülkenin başvurularını değerlendiren AİHM ‘e göre 2 katı olduğunu dile getiren AYM Başkanı Arslan, AYM’yi, temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddialarını derece mahkemeleri karşılamadığı müddetçe devreye girecek bir organ olarak nitelendiriyor.

Geçtiğimiz günlerde AYM genel kurulu, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvurularda düşme kararı verdi. Şu ana kadar 55 bin kararda ihlal olduğuna ilişkin karara imza atan AYM’nin daha önünde 80 bin dosya olduğunu ve bu dosyalarda da düşme kararı verileceği belirtilmekte.

Nevriye Kuruç pilot kararı sonrasında oluşturulan tazminat komisyonunun ihlal kararlarının, 09/03/2023 tarihine kadar olan başvuruları kapsayacağını bu tarihten sonra yapılan yeni başvurular için alınacak  kararların artık insan haklarını koruma ve geliştirilmesine hizmet etmeyeceğini belirterek düşme kararı verileceğini belirtti.

Bu karar kaynaklı olarak hakları ihlal edilen ,bu nedenle AYM’ye başvuran kişilerin daha da mağdur olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Tarafların uyuşmazlık süreci konusunda sahip olduğu hakka bir an önce ulaşması için önümüzdeki günlerde Türkiye Barolar Birliğinin bu konu ile ilgili ayrıntılı uzmanlık görüşü içerir bir rapor hazırlaması bekleniyor.

 Hukukçular olarak yargının sorunlarını dile getirenlerin sadece bizler değil tüm toplum ve sivil toplum örgütlerinin olması, sorunların takibinin sağlanıp   çözüm üretme konusunda destek verilmesi   gerektiği kanaatindeyim.

Makul sürede yargılama hakkının ülkemizde uzunca bir süredir ihlal edildiği herkes tarafından kabul edilmektedir. Gerekli yasal düzenlemenin yapılmaması, anılan pilot kararın önemini yitirecek olması yurttaşlarımız için üzücü bir durum oluşturmakta. Muhakkak ki uyuşmazlığın olmadığı bir dünya mevcut değildir fakat bu uyuşmazlıkların çözümünün yargı eliyle güçleştirilmesi durumu arapsaçına döndürmektedir.

Haftaya Görüşmek Üzere…